Szkolenie LSB w Bielsku – Białej


Szkolenie LSB w Bielsku – Białej.

 

   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Będzie ono prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”. Skierowane jest do osób, które ukończyły 16 lat i zainteresowane są zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat).

Cele szkolenia:

  • przygotowanie do samodzielnego opracowania i prowadzenia zajęć biblijnych dla dzieci w lokalnym kościele i poza nim, takich jak: szkółka niedzielna, zajęcia katechetyczne, kluby biblijne, ewangelizacje, spotkania okolicznościowe (świąteczne), Wakacyjne Kluby Biblijne, półkolonie, obozy itp;
  • przygotowanie do ewangelizowania i nauczania dzieci
  • wyposażenie w efektywne i ciekawe metody oraz narzędzia nauczania
  • zapoznanie uczestników z podręcznikami wydanymi przez Chs „MED”
  • rozwój duchowy uczestników

 

Szkolenie realizowane będzie w trakcie trzech zjazdów:

I zjazd 29.09.-30.09.2017

II zjazd 13-14.10.2017

III zjazd 03.-04. 11. 2017

 

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów, realizowanego programu, kosztów pod nr 664 668 644

lub email kuriataela@gmail.com

Zachęcamy do skorzystania.