Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna

                      Informujemy, że z dniem 25.03.2024r. rozpoczynamy proces likwidacji Zboru ChWE w Jarocinie.
                      Likwidatorem, decyzją Rady Wspólnoty, został ustanowiony Pastor Sławomir Ciesiółka. Wszystkie pytania w tej sprawie, należy kierować pod jego adresem.
                      Informujemy również, że Zbór ChWE w Jarocinie nie posiada żadnego majątku.

                                                                                                                                                                         Podpisano
                                                                                                      Prezbiter Naczelny ChWE – Pastor Andrzej Cyrikas
                                                                                                     Pastor i Prezbiter Pomocniczy – Sławomir Ciesiółka

 

 

 

KIM JESTEŚMY?

Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna powstała w 1989r., a oficjalnie została zarejestrowana jako Kościół na przełomie czerwca i lipca 1990r. Większość członków – założycieli, wywodziła się z katolickiego ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Przez wiele lat ChWE funkcjonowało w ramach jednego i samodzielnego zboru, funkcjonującego w Bielsku Białej, a w roku 2017 dołączył do ChWE samodzielny zbór w Kielcach. Od roku 2020 rozpoczął się gwałtowny rozwój Kościoła, który obecnie liczy ponad 100 zborów i placówek w Polsce, w wielu krajach Europy oraz Stanach Zjednoczonych.

Szczególny nacisk w nauczaniu, ChWE kładzie na Słowo Boże i nie akceptuje żadnych odstępstw od tej zasady. Wspólnota, zgodnie z wymaganiami Biblii, oczekuje od swoich członków oraz lokalnych społeczności, życia i służby opartej na moralnych i etycznych zasadach, wprost wywiedzionych z Biblii.

Z tego też powodu nie jesteśmy w jedności z nikim, kto tych zasad świadomie nie przestrzega; nawet jeśliby dotyczyło to osób czy społeczności w ramach samej ChWE.


podpisano
Prezbiter Naczelny ChWE
pastor Andrzej Cyrikas

WYZNANIE WIARY

Mamy pełną świadomość, iż niniejsza Deklaracja Wiary jest jedynie niedoskonałą próbą „wytłumaczenia się z nadziei” (por.1P.3.15), która została w nas wzbudzona przez Słowo Boże – Biblię, jedyny, nieomylny, bezbłędny i całkowicie wystarczający autorytet we wszystkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego.

STATUT

Nasz kościół został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dniu 25 lipca 1990 roku, w dziale A pod numerem 46.

UCHWAŁY