Pliki do pobrania

Autoryzowane wersje logo

CzarnyZłotyBiały

Wzory dokumentów

NIP ChWE Bielsko-Biała: 5471817996
REGON ChWE Bielsko-Biała: 070930196

– Proponowany wzór dokumentu, stwierdzający przystąpienie do lokalnego zboru ChWE

Deklaracja RODO dorośli

Deklaracja RODO dzieci

Proponowany wzór zaświadczenia, jakie wystawiamy dla Kuratorium Oświaty wraz z oceną za lekcje religii

Proponowana rota ślubowania małżeńskiego ChWE

– Przedstawiamy cały komplet dokumentów potrzebnych do zarejestrowania lokalnego zboru ChWE:
   * Dokument wypełniony w Kancelarii Kościoła
   * Dokument wypełniany przez Radę Kościoła ChWE
   * Dokument wypełniany przez zbór aplikujący do ChWE