STANOWISKO W SPRAWIE BRAKU ANGAŻOWANIA SIĘ W SPRAWY POLITYCZNE

         W dniu 04.03.2023r. na ogólnopolskim Synodzie Kościoła, ChWE podjęła uchwałę, na mocy której, Kościół nasz w żadnej mierze nie angażuje się w działania stricte polityczne i zachowuje równy dystans w stosunku do wszystkich partii politycznych.

         Uchwalono również, iż żaden duchowny Kościoła, tzn. prezbiter, pastor, starszy czy diakon  nie mogą przyjmować członkostwa w żadnej partii politycznej.

         Uchwała nie przymusza nikogo do wyrzeczenia się swoich politycznych poglądów i każdy członek ChWE zachowuje do nich niczym nieograniczone prawo.