STANOWISKO W SPRAWIE CHRZTU WODNEGO

 1. Chrzest jest poleceniem Pańskim dla każdego wierzącego, a jego
  konieczność nie podlega dyskusji
 2. Chrzest jest wyjątkowym, uroczystym i świętym wydarzeniem, w związku
  z tym obowiązuje wyjątkowe, uroczyste i święte podejście zarówno do sfery
  widzialnej jak i niewidzialnej chrztu
 3. Przez wiarę oraz upamiętanie i chrzest wodny zostajemy przyłączeni do
  Kościoła Jezusa Chrystusa
 4. Chrzest wodny nie jest tożsamy z narodzeniem się na nowo, jest jednak
  wydarzeniem integralnym w procesie nowego narodzenia
 5. Chrzest nie tylko wskazuje na nawrócenie, ale jest również jego
  potwierdzeniem
 6. Chrzest musi być świadomym i wolnym aktem ze strony człowieka, który
  zwraca się o jego spełnienie do Kościoła
 7. Odmawiamy chrztu
  • osobom nienawróconym lub o nieszczerych intencjach
  • niemowlętom i dzieciom w wieku nieświadomym, w sprawie świadomości
   dziecka wymaga się odpowiedzialnej oceny przez rodziców dziecka i radę
   Starszych Kościoła, w przypadku osób nieletnich wymaga się zgody
   opiekunów prawnych
  • osobom znajdującym się w stanie utraty przytomności, śpiączce, śmierci
   klinicznej oraz w innych przypadkach wykluczających świadomą decyzję
 8. Chrztu udziela Pastor, Starsi Kościoła lub Diakoni albo osoby
  upoważnione przez Pastora i Radę Starszych.

stanowisko podpisane przez Radę Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej oraz
Pastorów Zborów ChWE w dniu 29.01.2022 podczas Synodu CHWE