Statut Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej

Nasz kościół został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dniu 25 lipca 1990 roku, w dziale A pod numerem 46.